CAMADA V de Pastor de Brie

Ch. Alaska du Noble Nid

 • HD / A
 • S.N.B.   Sana, no portadora
 • Campeona de Gibraltar 2004
 • Excelente en Test de Carácter
 • Cotacion 3 en Francia
 • Apta de cría en España

Ch. Sel. Zejiamala du Champ d’Ardoye

 • HD / A
 • S.N.B.  Sano, no portador
 • Campeón de Italia
 • Seleccionado como Reproductor en Italia
 • Excelente en Test de Carácter